מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.380
בקרת 5 ק"מ 00:09:12.880
בקרת 5 ק"מ 00:09:13.107
בקרת כרוז 00:18:24.777
ברקת סיום 00:18:28.167
סיום 00:18:29.687
RunnerScanner