מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.443
בקרת 5 ק"מ 00:16:05.980
בקרת חצי דרומית 00:57:20.583
בקרת חצי צפונית 01:34:02.553
בקרת 10 ק"מ 01:39:31.590
בקרת 10 ק"מ 01:39:32.977
בקרת כרוז 02:11:03.410
בקרת כרוז 02:11:04.867
ברקת סיום 02:11:09.440
סיום 02:11:12.153
תמונות
RunnerScanner