מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:10.340
גיבויי זינוק 00:00:10.923
בקרת 10 ק"מ 00:27:08.187
בקרת 10 ק"מ 00:27:09.557
בקרת כרוז 00:55:18.440
בקרת כרוז 00:55:18.947
ברקת סיום 00:55:23.253
סיום 00:55:25.520
RunnerScanner