מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.790
בקרת 10 ק"מ 00:18:58.933
בקרת 10 ק"מ 00:19:00.247
בקרת כרוז 00:39:20.560
בקרת כרוז 00:39:20.943
ברקת סיום 00:39:24.107
סיום 00:39:26.560
RunnerScanner