מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.670
בקרת 5 ק"מ 00:14:19.620
בקרת חצי דרומית 00:51:49.580
בקרת חצי צפונית 01:23:46.400
בקרת 10 ק"מ 01:28:28.437
בקרת 10 ק"מ 01:28:29.570
בקרת כרוז 01:57:08.530
בקרת כרוז 01:57:09.737
ברקת סיום 01:57:14.930
סיום 01:57:17.173
בקרת כרוז 02:02:52.733
בקרת כרוז 02:02:54.190
ברקת סיום 02:02:59.437
סיום 02:03:02.407
תמונות
RunnerScanner