מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.137
בקרת 5 ק"מ 00:12:01.607
בקרת חצי דרומית 00:44:18.543
בקרת חצי צפונית 01:12:43.030
בקרת 10 ק"מ 01:16:55.130
בקרת 10 ק"מ 01:16:56.393
בקרת כרוז 01:41:37.647
בקרת כרוז 01:41:38.577
ברקת סיום 01:41:41.897
סיום 01:41:43.897
סיום 01:41:44.773
תמונות
RunnerScanner