מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.990
בקרת 5 ק"מ 00:12:18.380
בקרת חצי דרומית 00:45:09.690
בקרת חצי צפונית 01:13:56.527
בקרת 10 ק"מ 01:18:13.277
בקרת 10 ק"מ 01:18:14.903
בקרת כרוז 01:43:27.907
בקרת כרוז 01:43:28.843
ברקת סיום 01:43:32.673
סיום 01:43:34.477
תמונות
RunnerScanner