מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.883
בקרת 5 ק"מ 00:11:18.613
בקרת חצי דרומית 00:41:38.337
בקרת חצי צפונית 01:08:29.997
בקרת 10 ק"מ 01:12:23.803
בקרת 10 ק"מ 01:12:24.677
בקרת כרוז 01:34:57.953
בקרת כרוז 01:34:58.877
ברקת סיום 01:35:02.643
סיום 01:35:04.393
RunnerScanner