מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.173
בקרת 5 ק"מ 00:12:18.387
בקרת חצי דרומית 00:43:55.823
בקרת חצי צפונית 01:11:33.530
בקרת 10 ק"מ 01:15:48.490
בקרת 10 ק"מ 01:15:49.427
בקרת כרוז 01:39:53.687
בקרת כרוז 01:39:54.617
ברקת סיום 01:39:57.677
סיום 01:39:59.977
תמונות
RunnerScanner