מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.720
בקרת 5 ק"מ 00:11:46.607
בקרת חצי דרומית 00:42:30.780
בקרת חצי צפונית 01:09:10.987
בקרת 10 ק"מ 01:13:06.783
בקרת 10 ק"מ 01:13:07.910
בקרת כרוז 01:36:44.177
בקרת כרוז 01:36:45.140
ברקת סיום 01:36:48.887
סיום 01:36:51.383
RunnerScanner