מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.677
בקרת 5 ק"מ 00:13:39.883
בקרת חצי דרומית 00:49:48.583
בקרת חצי צפונית 01:21:57.793
בקרת חצי צפונית 01:21:58.460
בקרת 10 ק"מ 01:26:43.460
בקרת 10 ק"מ 01:26:45.107
בקרת כרוז 01:54:19.317
בקרת כרוז 01:54:20.510
ברקת סיום 01:54:24.710
סיום 01:54:26.670
תמונות
RunnerScanner