מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.540
בקרת 5 ק"מ 00:13:28.130
בקרת חצי דרומית 00:47:47.460
בקרת חצי צפונית 01:17:45.413
בקרת 10 ק"מ 01:22:17.880
בקרת 10 ק"מ 01:22:19.000
בקרת כרוז 01:49:58.723
בקרת כרוז 01:49:59.667
ברקת סיום 01:50:03.557
סיום 01:50:06.523
סיום 01:50:06.910
תמונות
RunnerScanner