מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.387
בקרת 10 ק"מ 00:19:08.267
בקרת 10 ק"מ 00:19:08.830
בקרת כרוז 00:39:27.147
ברקת סיום 00:39:31.477
סיום 00:39:32.970
RunnerScanner