מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:10:06.693
בקרת חצי דרומית 00:39:04.857
בקרת חצי צפונית 01:04:37.850
בקרת 10 ק"מ 01:08:32.523
בקרת 10 ק"מ 01:08:33.640
בקרת כרוז 01:33:05.470
בקרת כרוז 01:33:05.970
ברקת סיום 01:33:09.710
סיום 01:33:11.967
RunnerScanner