תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
540 / 391
73%
כללי
902 / 500
56%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.513
גיבויי זינוק 00:00:12.170
גיבויי זינוק 00:00:12.320
בקרת 5 ק"מ 00:16:03.480
בקרת 5 ק"מ 00:16:03.733
בקרת 5 ק"מ 00:16:05.470
בקרת 5 ק"מ 00:16:06.213
בקרת כרוז 00:32:20.577
בקרת כרוז 00:32:21.770
ברקת סיום 00:32:27.110
סיום 00:32:30.603
תמונות
RunnerScanner