מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:12.350
בקרת 10 ק"מ 00:21:30.453
בקרת 10 ק"מ 00:21:31.810
בקרת כרוז 00:43:23.360
בקרת כרוז 00:43:24.030
RunnerScanner