מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.923
בקרת 5 ק"מ 00:12:28.877
בקרת חצי דרומית 00:46:29.820
בקרת חצי צפונית 01:15:27.530
בקרת 10 ק"מ 01:19:43.090
בקרת 10 ק"מ 01:19:44.140
בקרת כרוז 01:43:32.650
בקרת כרוז 01:43:33.580
ברקת סיום 01:43:36.423
סיום 01:43:38.433
סיום 01:43:38.543
תמונות
RunnerScanner