תוצאה
אישי
קטגוריה
124 / 24
20%
מגדר
734 / 126
18%
כללי
1047 / 132
13%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.500
בקרת 10 ק"מ 00:22:09.547
בקרת 10 ק"מ 00:22:10.907
בקרת כרוז 00:44:33.953
בקרת כרוז 00:44:34.843
סיום 00:44:40.827
בקרת כרוז 02:04:40.783
בקרת כרוז 02:04:42.737
ברקת סיום 02:04:48.860
סיום 02:04:52.680
RunnerScanner