מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.617
בקרת 5 ק"מ 00:11:37.637
בקרת חצי דרומית 00:42:55.570
בקרת חצי צפונית 01:10:45.530
בקרת 10 ק"מ 01:14:54.307
בקרת 10 ק"מ 01:14:55.687
בקרת כרוז 01:40:08.187
בקרת כרוז 01:40:09.367
ברקת סיום 01:40:13.427
סיום 01:40:16.173
סיום 01:40:18.543
סיום 01:40:19.793
סיום 01:40:21.547
תמונות
RunnerScanner