מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.867
בקרת חצי דרומית 00:43:17.603
בקרת חצי צפונית 01:10:13.307
בקרת 10 ק"מ 01:14:13.347
בקרת 10 ק"מ 01:14:14.473
בקרת כרוז 01:38:10.487
בקרת כרוז 01:38:11.663
ברקת סיום 01:38:15.457
סיום 01:38:17.457
RunnerScanner