מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.407
בקרת 5 ק"מ 00:13:52.117
בקרת חצי דרומית 00:52:08.323
בקרת חצי צפונית 01:27:45.787
בקרת 10 ק"מ 01:33:14.393
בקרת 10 ק"מ 01:33:15.777
בקרת כרוז 02:07:05.247
בקרת כרוז 02:07:06.153
ברקת סיום 02:07:11.187
סיום 02:07:13.397
תמונות
RunnerScanner