מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 5 ק"מ 00:10:42.527
בקרת חצי דרומית 00:39:29.687
בקרת חצי צפונית 01:04:57.390
בקרת 10 ק"מ 01:09:36.227
בקרת 10 ק"מ 01:09:37.350
בקרת כרוז 01:34:09.113
בקרת כרוז 01:34:10.283
ברקת סיום 01:34:13.543
סיום 01:34:15.547
RunnerScanner