מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:07.777
בקרת 5 ק"מ 00:12:17.870
בקרת חצי דרומית 00:44:32.813
בקרת חצי צפונית 01:13:07.770
בקרת 10 ק"מ 01:17:14.240
בקרת 10 ק"מ 01:17:15.160
בקרת כרוז 01:41:29.170
בקרת כרוז 01:41:30.347
ברקת סיום 01:41:33.663
סיום 01:41:36.907
סיום 01:41:37.280
תמונות
RunnerScanner