מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.430
בקרת 5 ק"מ 00:10:29.393
בקרת חצי דרומית 00:38:20.550
בקרת חצי צפונית 01:02:45.253
בקרת 10 ק"מ 01:06:20.867
בקרת כרוז 01:27:49.290
בקרת כרוז 01:27:50.207
ברקת סיום 01:27:53.653
סיום 01:27:55.160
RunnerScanner