מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.900
בקרת חצי דרומית 00:46:25.670
בקרת חצי צפונית 01:15:43.273
בקרת 10 ק"מ 01:20:06.750
בקרת 10 ק"מ 01:20:08.133
בקרת כרוז 01:46:30.117
ברקת סיום 01:46:35.167
סיום 01:46:37.167
תמונות
RunnerScanner