מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.507
גיבויי זינוק 00:00:06.747
בקרת 5 ק"מ 00:11:18.510
בקרת חצי דרומית 00:41:58.470
בקרת חצי צפונית 01:08:24.677
בקרת 10 ק"מ 01:12:16.733
בקרת 10 ק"מ 01:12:17.860
בקרת כרוז 01:35:16.630
בקרת כרוז 01:35:17.557
ברקת סיום 01:35:20.827
סיום 01:35:23.350
סיום 01:35:23.707
RunnerScanner