מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.130
בקרת 5 ק"מ 00:10:39.750
בקרת 5 ק"מ 00:10:41.497
בקרת כרוז 00:21:40.690
בקרת כרוז 00:21:41.587
ברקת סיום 00:21:44.840
סיום 00:21:47.357
סיום 00:21:47.713
RunnerScanner