מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.660
בקרת 5 ק"מ 00:10:52.160
בקרת 5 ק"מ 00:10:53.263
בקרת כרוז 00:21:55.920
בקרת כרוז 00:21:56.847
ברקת סיום 00:22:00.607
סיום 00:22:02.107
סיום 00:22:02.987
RunnerScanner