מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.300
בקרת 5 ק"מ 00:08:41.767
בקרת 5 ק"מ 00:08:42.270
בקרת כרוז 00:17:53.443
ברקת סיום 00:17:57.590
סיום 00:17:58.597
סיום 00:17:59.970
RunnerScanner