מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:02.450
בקרת 5 ק"מ 00:07:27.677
RunnerScanner