מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.843
בקרת חצי דרומית 00:51:39.367
בקרת חצי צפונית 01:24:49.300
בקרת 10 ק"מ 01:29:42.427
בקרת 10 ק"מ 01:29:43.830
בקרת כרוז 01:58:33.820
בקרת כרוז 01:58:35.220
ברקת סיום 01:58:39.680
סיום 01:58:41.910
תמונות
RunnerScanner