מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:08.147
בקרת 5 ק"מ 00:15:19.860
בקרת חצי דרומית 00:57:08.553
בקרת חצי צפונית 01:33:26.520
בקרת 10 ק"מ 01:38:55.627
בקרת 10 ק"מ 01:38:57.457
בקרת כרוז 02:10:23.390
בקרת כרוז 02:10:24.847
ברקת סיום 02:10:30.157
סיום 02:10:32.870
תמונות
RunnerScanner