מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:11.440
בקרת 5 ק"מ 00:23:22.290
בקרת חצי דרומית 01:30:48.387
בקרת חצי צפונית 02:35:23.370
תמונות
RunnerScanner