מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.187
בקרת 5 ק"מ 00:09:25.897
בקרת 5 ק"מ 00:09:26.397
בקרת כרוז 00:19:23.317
בקרת כרוז 00:19:24.253
ברקת סיום 00:19:27.477
סיום 00:19:29.747
סיום 00:19:30.103
RunnerScanner