מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 5 ק"מ 00:08:16.313
בקרת כרוז 00:16:50.480
ברקת סיום 00:16:54.360
RunnerScanner