תוצאה
אישי
קטגוריה
81 / 13
17%
מגדר
362 / 70
20%
כללי
902 / 402
45%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.937
גיבויי זינוק 00:00:10.167
בקרת כרוז 00:30:39.967
בקרת כרוז 00:30:41.150
ברקת סיום 00:30:45.233
סיום 00:30:47.227
תמונות
RunnerScanner