תוצאה
אישי
קטגוריה
81 / 14
18%
מגדר
362 / 71
20%
כללי
902 / 403
45%
מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:09.940
גיבויי זינוק 00:00:10.187
בקרת 5 ק"מ 00:16:07.910
בקרת כרוז 00:30:40.247
בקרת כרוז 00:30:41.157
ברקת סיום 00:30:45.487
סיום 00:30:47.480
סיום 00:30:49.107
תמונות
RunnerScanner