מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.330
בקרת 5 ק"מ 00:08:55.880
בקרת כרוז 00:18:27.307
ברקת סיום 00:18:31.257
סיום 00:18:33.713
RunnerScanner