מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.747
בקרת 10 ק"מ 00:18:28.857
בקרת 10 ק"מ 00:18:30.213
בקרת כרוז 00:37:59.540
בקרת כרוז 00:38:00.670
ברקת סיום 00:38:03.573
סיום 00:38:04.850
סיום 00:38:05.730
בקרת כרוז 00:48:19.960
בקרת כרוז 00:48:20.860
ברקת סיום 00:48:24.593
סיום 00:48:26.377
RunnerScanner