מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.633
בקרת 10 ק"מ 00:19:57.220
בקרת 10 ק"מ 00:19:58.577
בקרת כרוז 00:41:17.637
ברקת סיום 00:41:21.450
סיום 00:41:23.223
RunnerScanner