מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.147
בקרת 10 ק"מ 00:17:11.727
בקרת 10 ק"מ 00:17:13.850
בקרת כרוז 00:35:01.307
ברקת סיום 00:35:03.687
סיום 00:35:05.837
RunnerScanner