מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.340
בקרת 10 ק"מ 00:16:53.127
בקרת כרוז 00:34:30.177
בקרת כרוז 00:34:31.510
ברקת סיום 00:34:33.423
סיום 00:34:34.950
RunnerScanner