מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.380
בקרת 5 ק"מ 00:10:05.637
בקרת 5 ק"מ 00:10:05.897
בקרת כרוז 00:21:41.557
ברקת סיום 00:21:44.473
סיום 00:21:46.240
RunnerScanner