מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.303
בקרת 5 ק"מ 00:09:40.767
בקרת כרוז 00:19:27.863
ברקת סיום 00:19:31.100
סיום 00:19:32.607
RunnerScanner