מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.307
בקרת 10 ק"מ 00:14:25.977
בקרת 10 ק"מ 00:14:27.800
בקרת כרוז 00:29:54.960
RunnerScanner