מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:06.547
בקרת 5 ק"מ 00:09:51.120
בקרת כרוז 00:19:33.357
ברקת סיום 00:19:36.980
סיום 00:19:37.360
RunnerScanner