מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.693
בקרת 5 ק"מ 00:09:14.380
בקרת 5 ק"מ 00:09:14.683
בקרת כרוז 00:18:53.313
ברקת סיום 00:18:57.210
סיום 00:18:58.473
RunnerScanner