מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.300
בקרת 10 ק"מ 00:15:30.967
בקרת 10 ק"מ 00:15:32.730
בקרת כרוז 00:31:12.680
סיום 00:31:17.183
RunnerScanner