מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.663
בקרת 10 ק"מ 00:14:06.297
בקרת כרוז 00:29:45.507
ברקת סיום 00:29:48.887
סיום 00:29:50.000
RunnerScanner