מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:02.703
בקרת 5 ק"מ 00:08:19.933
בקרת כרוז 00:16:56.867
ברקת סיום 00:16:59.990
סיום 00:17:01.840
RunnerScanner